IKERSORS

Az anyaméhen belül elveszített ikertestvér jelensége

Korábban az orvosok azt tartották, hogy minden 85. terhességre jut ikerterhesség. Ma már tudott, hogy az ikerterhességek száma sokkal gyakoribb, mint eddig gondolták, ugyanis nem minden ikerterhesség végződik iker-szüléssel! A legfrissebb kutatások szerint minden 6. terhesség iker-terhességnek indul, viszont az egyik magzat a terhesség 10-12. hetében felszívódik a méhben, eltűnik. Ezt a jelenséget az orvosok eltűnt iker szindrómának nevezik.

Most gondoljunk bele ennek pszichológiai jelentőségébe! Majd minden hatodik embertársunk az anyaméhben elveszítette a hozzá legközelebb álló lényt az életéből: a saját ikertestvérét, akivel együtt indult a fejlődésük, az életük. Életük első tapasztalása egy trauma.

Ez a tapasztalás lelkileg körülbelül azzal ér fel, amikor a csatatéren kilövik mellőlünk a bajtársunkat. Vagy amikor elmegyünk a párunkkal csónakázni a tóra, és váratlanul szívrohamot kap mellettünk, úgy, hogy nem tehetünk érte semmit.

Mi köze ennek a családállításhoz?

Az eddigi családállításokon megélt kollektív tapasztalatok alapján elmondható, hogy Hellinger módszere képes megmutatni, ha valaki elvesztette ikertestvérét, anélkül, hogy az illető, vagy szüleik, vagy orvosaik tudtak volna erről az eseményről. Rengetegszer találkoztam saját élményen iker-állításokkal, ahol láthattam, és át is élhettem azt az élményt, ahogyan a fél ikrek megtalálják elveszett párjukat az állításokon. Megrázó, megindító jelenség, melynek traumája tudattalanul, feldolgozatlanul sokaknál okozhat életvezetési gondokat.

ikersors_frida

Frida Khalo: Las Dos Fridas (A két Frida)

Az "ikersors" kifejezés eredete

Ikervesztett. Ezt a kifejezést használtam a szakdolgozatomban azoknak az embereknek a megnevezésére, akik a családállítás módszerével kimutatva minden valószínűség szerint elveszítették ikertestvérüket az anyaméhben való fejlődésük során.

Szeretek kicsit eljátszani a szavakkal. A magyar nyelv gyakran hajlamos olyan kifejezéseket használni, amelyek mereven tanúskodnak általában valamilyen negatív esemény kifejeződéséről. Ilyen pl. a terhes kifejezés, amelynek kellemetlen értelme, kicsengése van a várandós, állapotos kifejezésekhez képest. Pedig elméletben ugyanazt jelenti, mégis mekkora a különbség.

Althea Hayton angol írónő a „womb twin survivior” elnevezést adta az ikervesztetteknek, amelynek magyarrá fordítása elég nehézkes, egyébként ilyesmit jelent: „méhen belüli iker-túlélő”.

Szeretnék az ikervesztett helyett egy másik szót használni. Azt találtam ki rá, hogy ikersorsú. Ebben a szóban számomra benne rejtőzik az, hogy az iker-vesztés, ez a nehéz sors megesett az illetővel. Ugyanakkor az is benne van, hogy mit kezd ezzel a sorsával a személy. Benne lakozik az a lehetőség, hogy bár történt egy nehézség, de azt pozitív energiává lehet fordítani, és erőt lehet meríteni belőle. Az éremnek mindig két (azaz dupla, iker) oldala van…

Hogyan válhat traumává az ikervesztés?

Eddig csekély mértékben hangsúlyozták a szakemberek, hogy az intrauterin életnek jelentős kihatása lehet az emberre, személyiségére, szokásaira. Az anyaméhen belüli testvérvesztés rendkívül nagy problémaforrás lehet egy-egy kliens számára, ezért saját érdeklődésemen és csodálatomon kívül fontosnak tartom e még kevéssé kutatott és ismert téma népszerűsítését.

Az ikerkutatások szerint az ikerség a legszorosabb emberi kapcsolat a világon, intenzívebb, mint más testvérek között, és fontosabb, mint a szülőkkel való kapcsolat.

A magzati élet jelentősége abban áll, hogy az anyaméhben fejlődő embriónak igen hamar kialakulnak az érzékszervei. Testünk sejtjei ún. sejtmemóriával rendelkeznek, amelyek eltárolnak minden olyan affektív információt, ami az érzékszervek által felfoghatók és a testben megjelennek.

Minden egyes érzelmünknek megvan a helye a testünkben, gondoljunk csak arra, amikor vizsga előtt összeszorul a gyomrunk, vagy amikor „szíven talál” bennünket egy gondolat. Amikor éppen nyugalmi állapotban van a testünk, akkor is érezzük magunkat valahogyan, csak ez akkor kevésbé tudatosul.

A trauma pedig olyan történés, ami túlmutat az élet addigi tapasztalatain, és amelynek affektív információi örökre bevésődnek a sejtemlékezetbe.

Így tud tudattalanul emlékezni erre a hiányra az ikertestvérét elveszítő ember személyiségén, viselkedésén, szokásain keresztül.

Milyen kihatása lehet annak a mindennapokban, ha valaki ikersorsú?

Hangsúlyozni szeretném, hogy egy-egy ikersorsú dinamikája és az ebből fakadó jellemzői személyenként mások és mások. A viszonylatok kialakulását az is befolyásolja, hogy az iker a terhesség melyik szakaszában halt meg (minél idősebben, annál nagyobb a trauma a másik számára), hogyan, mi történt vele, és hogy milyen közel voltak egymáshoz az embriók (minél közelebb, annál nagyobb sokk a halál) (Audrey Sandback, 2007).

Van, akinek az egész életét megnehezíti ez a prenatális trauma, van, aki pedig csak kuriózumként fogja fel ezt az eseményt (Elizabeth Bryan, 2007). Mégis, a terápiás tapasztalat azt mutatja, hogy léteznek speciális jellemzőik ezeknek az embereknek, még ha ezek nem is feltétlenül okoznak életvezetési problémákat.

Az ikerpárok már egészen korán, az anyaméhben felosztják egymás között az agyféltekék dominanciáját. Ha a fejlődés közben az egyik meghal, a túlélőnek gyakran hiányozni fog egy olyan képessége, ami elhalt testvérének az erőssége volt. Ez alapján feltételezhető, hogy a dis-es betegségek gyakoribbak az ikersorsú embereknél. Gyakran a tanuláshoz szükséges koncentrációképesség hiánya eredményezi, hogy az ikersorsú képességén alul teljesít az iskolában (Audrey Sandback, 2007).

Olyan esetek is gyakoriak az iskoláskorú ikersorsúak között, akiknek viselkedési problémáik vannak. Az ikertestvérük elvesztése miatti tudattalan fájdalmukat a környezetük elleni agresszióban élik ki.

Másik biológiai eredetű tulajdonság a kezesség. 35%-kal gyakoribb az egypetéjű ikreknél, hogy úgynevezett tükör-formában fejlődnek, ami által egyikük jobbkezes, másikuk pedig bal kezes lesz (Austermann, 2008).

A túlélő iker az anyaméhben azt tanulja meg, hogy tehetetlen, testvérét nem tudja megmenti, sőt, gyakran önmagát okolja testvére haláláért, mert azt hiszi, nem hagyott neki elegendő táplálékot, vizet vagy helyet, esetleg levegőt. Ez többféle dinamikát idézhet elő: egyrészt az ikersorsúak hajlamosak lesznek megmentő-szindrómába esni, mondván tudat alatt: „ha már a testvéremet nem sikerült megmenteni, akkor megmentek helyette másokat”. Gyakori ezért, hogy az ikersorsúak segítő területen választanak maguknak munkát (Moffat, 2005-2009).

Az önvádlás bűntudathoz vezet, a bűntudat pedig önkéntelen önbüntetéshez (Audrey Sandback, 2007), amelyet az ikersorsú áldozat-szereppel vagy sikertelenséggel kompenzálhat.

Szokásaiban pedig különc lesz: meghagy a tányérján pár falatot, vagy a pohara alján egy korty italt; ha már az anyaméhben nem tudta testvérének adni, akkor a mindennapi életében bepótolja. Ide kapcsolódhatnak egyéb evési rendellenességek is, mint pl. az anorexia is (Austermann, 2008).

Az energiátlanság, visszahúzódás valós térbeli tapasztalaton alapul, és az anyaméhből származik, majd később az életben képletesen is megmutathatja magát. A túlélő iker az anyaméhben visszahúzódott testvére kihűlt, esetleg megkövült teteme elől. Az ikersorsú saját életében is visszahúzódó, magányos lesz (Carolyn May Dawn, 2007).

A túlélő iker, ha felfedezi testvére halálát, elkezdi keresni őt. Hova lett az, akinek mindig is érezte a közelségét, hallotta a szívhangját? Mi történt vele? Felnőttként benne marad ez a keresés (Carolyn May Dawn, 2007), amit a legkülönbözőféleképpen élhet ki magában.

Gyermekévei alatt pedig újraélheti a trauma szorongását, gyakran sírhat ok nélkül, félhet a sötétben, vagy liftekben (amely szituációk előhívhatják az anyaméhen belüli állapotot). A szorongás maga is végigkísérheti életüket a legváltozatosabb formában és helyzetekben. Ezután igyekeznek majd mindent kontrollálni, amilyen mértékben csak lehet, mert akkor nem volt a történés felett kontrolljuk. Abban a mágikus gondolkodású csapdában élnek, hogy ha mindent jól csinálnak, akkor minden jó is lesz. Ezeket a gondolatokat perfekcionista elemek is szokták kísérni (Moffat, 2005-2009).

Az ikersorsúak tudatosan, vagy tudattalanul, testvérük után vágynak a halálba (Hayton, 2007). Igazságtalannak ítélik meg, hogy a testvérük halt meg, és nem ők maguk.

Ezek után talán érthető, ha ezeket az embereket társaik nem, vagy csak nehezen értik meg, illetve az ikersorsúak ezt így tapasztalják meg. Hiszen lehetséges, hogy mindenük megvan ahhoz, hogy jól éljenek, ez a valóságban mégsem történik így, és látszólag nincsen reális okuk magukat rosszul érezni a bőrükben.

Moffat (2005-2009) azt találta, hogy kerülik a versengést, mert azt tanulták, hogy ha a versenyhelyzetből valaki vesztesen kerül ki, az akár meg is halhat.

Ha ellentétes nemű volt a testvér, akkor előfordulhat, hogy a lányok fiúk szeretnének lenni és úgy is viselkednek, öltöznek, és fordítva. Bár a férfiaknál ez annyiban más, hogy náluk inkább saját férfi-energiájuk hiánya tűnhet fel.

Az ikersorsúak vagy túlságosan bizalmasak, hogy így tartsák a közelükben társukat, partnerüket, vagy egyszerűen elszigetelik magukat és gyanakvóak lesznek. A közelség számukra amúgy is nehéz téma. Hajlamosak szimbiotikus közelségbe kerülni a másikkal, mert azt hiszik, megtalálták elveszett ikrüket a másikban (testvérkapcsolatban, barátságban, partnerkapcsolatban egyaránt gyakori). Vagy pedig ennek ellentéte: kerülik a szoros kapcsolatokat, egyik kapcsolatukból a másikba menekülnek (Austermann, 2008, Carolyn May Dawn, 2007). Olyan változat is előfordul, hogy amikor már túl jó lenne a kapcsolat, vagy elég közel kerülhetnének a felek, az ikersorsú szabotálja a kapcsolatot, mert olyan élménye van, hogy akihez közel kerül, az akár meg is halhat, és tudattalanul félti önmagától a másikat (Moffat, 2005-2009).

Az ikersorsúakra jellemző még az érzékenység és az ezzel járó hangulatváltozások is. Döntésképtelenségük abból fakad, hogy hiedelmük szerint testvérük halála felett ők ítélkeztek, ők döntötték el.

Ezenkívül rengeteg apró szokás tartozhat még hozzájuk, pl. egy részük teletömi a lakását kacatokkal, mások a táskájukkal teszik ugyanezt, vagy éppen hátizsákot hordanak. Megint mások plüssállattal pótolják hiányukat, egyesek pedig naplót vezetnek gondolataik lejegyzésére. És azt is megkérdezhetnénk egy ilyen embertől, hogy vajon miért van szüksége arra, hogy gyakran kettőt vásároljon olyasmiből, amiből amúgy egy is elég lenne számára, pl. egy ugyanolyan pár cipőből.

Nőknél előfordulhat a gyermekvállalástól való félelem.

Gyakori, hogy ikersorsú szülőknél gyermekük születése tudattalanul előhívja saját méhen belüli traumájukat és ezt rávetítik babájukra. Előfordulhat, hogy hatalmas szorongást élnek meg gyermekükkel kapcsolatban, vagy éppen iker-szoros közelségbe kerülnek gyermekükkel, esetleg túlzottan aggódhatnak érte.

Az első, legfontosabb lépés, hogy legyen egy belső bizonyosságunk arról, hogy tényleg elvesztettük az anyaméhben az ikertestvérünket. Létezik pár módszer, amivel ezt biztonsággal ki lehet deríteni, a legegyszerűbb és leghatékonyabb ezek közül a családállítás.

A családállítás alapvetően azt feltételezi, hogy a szüleinktől, nagyszüleinktől tudunk átvenni olyan lelki nehézségeket, amelyek a saját életünkben ütköznek ki. Mindemellett alkalmas arra is, hogy segítségével saját traumát, többek között az ikervesztést feldolgozzuk. A családállítás olyan módszer, ami felszínre tudja hozni ezt a jelenséget, és segít elindítani az ikersorsúakat a gyógyulás útján.

Van, akinek ez önmagában elég ahhoz, hogy teljes életet élhessen, és akadnak olyanok is, akiknek több külső segítségre van szükségük traumájuk feldolgozásához. Nekik ajánlom elsősorban az egyéni pszichoterápiát, a vízi-terápiás technikákat, iker-csoportokat, szomatoterápiát, táncterápiát, módosult tudatállapotos pszichológiai technikákat (fókuszolást, hipnózist), vagy bármilyen önkifejező művészetterápiát, – foglalkozást.

Olyan is előfordulhat, hogy valaki megreked a gyógyulás útján. Althea Hayton angol írónő Womb Twin Survivors című könyvében erre az állapotra kínál megoldásokat. Az erről szóló összefoglalót a következő fül alatt olvashatják.

Lehet, hogy már a születésekor kiderült, lehet, hogy csak fantáziái és sejtései vannak róla, lehet, hogy bebizonyosodott pl. egy családállításon, vagy egy más módszer segítségével, hogy Ön elveszítette az anyaméhben az ikertestvérét.

Megtörtént az első, önmagára találáshoz vezető út, a veszteség tudatosítása. Talán a trauma oldásra is került, és utána sokkal jobban érezte magát. Aztán eltelt valamennyi idő. És elkezdte ugyanúgy gyötörni az életidegenség, a szomorúság, a depresszió stb. És egyszer csak feltette magának a kérdést:

“Ok, kiderült, hogy ikersorsú vagyok. És akkor most…?”

Althea Hayton angol írónő a legutóbb megjelent “Womb Twin Survivors” című könyvében főképpen az ikersorúak gyógyulásáról ír, ennek a jegyzetét szeretném most megosztani a kedves Ikersorsú Olvasóval.

Sokszor a lélek természetes gyógyulásának útjában különféle blokkok állnak, amelyeket fel lehet ismerni és így feloldani.

Althea Hayton hangsúlyozza, hogy a gyógyulás csak akkor kezdődhet meg:

– ha az illető tudatában van annak, hogy ikersorsú

és

– ha fény derül arra, mi is történt pontosan az anyaméhben.

A gyógyulás során három dologra lesz szükség:

– bizalomra

– az igazságra

– megérzésekre.

Bizalom

Mivel az ikersorsúak egy részének alapvető problémája a másokkal való bizalmi kapcsolat kialakítása, kézenfekvő, ha a gyógyulási úthoz segítséget kérünk egy másik embertől, egy olyantól, akiben meg tudunk bízni (barát, akár pszichológus). Lehet, hogy saját magunk fogunk meglepődni azon, ez mennyit segít, és milyen eredményeket hoz. Főleg, ha az ikersorsúnak van egy olyan hiedelme, miszerint: “mindent nekem kell csinálnom, egyedül”.

Az igazság

Avagy mi is történt abban a kilenc hónapban, amíg az anyaméhben fejlődött?

Ebben a kérdéskörben érdemes leginkább az intuíciónkra hagyatkozni. Az ikervesztésnek sokszor nincs kézzelfogható, biológiai jele, és az esetek többségében nem lehet tudni, pontosan mi történt a születés előtt. Hogyan, mikor és milyen módon veszett el az ikertestvérünk? A kérdésekre a választ gyakran személyiségünk és viselkedésmódjaink adják meg. A születés előtti tapasztalataink beivódtak a testünkbe, és meghatároznak bennünket. Így lehet visszafejteni, milyen lehetett az anyaméhbeli élet az ikrünkkel indulva, és nélküle érkezve meg erre a világra.

Megérzések

Nem szabad lebecsülni a megérzéseinket, mert ezekből lehet összerakni a kirakós milliónyi pici darabkáit. Ezek segítségével tudunk visszaemlékezni az anyaméhben történtekre.

Althea hayton három csoportra osztja az ikersorsúakat aszerint, hogy mit éltek át az anyaméhben, az ikrük elvesztése során. A csoportok számára leírja a legideálisabb gyógyulási utat is.

A legfontosabb eleme a méhben történteknek az, hogy az iker mennyire került szoros kapcsolatba a túlélővel, azaz, hogy az elveszett testvér mennyire volt “válaszképes”?

Ha az elveszett iker válaszképes volt, akkor maga az elvesztés okoz fájdalmat a túlélő számára. Ha Önnel ez történt, akkor mélyen a lelkében az elválás, szégyen, halál, gyász és fájdalom fogalmai lebeghetnek.

Ha az iker válaszképtelen volt, akkor nagy valószínűséggel a másokhoz való kapcsolódás vágya okoz frusztráltságot. Szomorúság, az érzések hiánya húzódhat meg emögött. Az is lehet, hogy ebből fakadóan úgy döntött, nincs szüksége senkire és semmire.

Ezek hatására gyárt az agya rengeteg negatív gondolatot az üres helyek kitöltésére.

Az iker “életben tartása” bármi áron benne tarthatja ezekben a negatív, romboló érzésekben és gondolatokban.

A gyógyulás, a változások középpontjában az áll, hogy ezeket az energiákat felszabadítsa, és pozitív dolgokra használja fel.


Ha nem is tudjuk feltérképezni, hogy pontosan mi is történt az anyaméhbeli fejlődés során, az érzésvilágból ki lehet következtetni dolgokat.

Íme, a három ikersors típus:

A sivárság állapota

Az anyaméhben az iker halála után sivárság maradt. Ez a sivárság a közeli, intim, empatikus kapcsolat elvesztéséből fakad. Ha egy ilyen veszteség később megismétlődik az életben, az ugyanilyen gyász-reakciót és sivárságot hagy maga után. Ez úgy is megtörténhet, ha valakit elég közel enged magához, viszont ő nem viszonozza ezt a magas szintű intimitást és empátiát, ami után Ön sóvárog. Így újra- és újra megpróbálja valakivel újraépíteni azt az uniót, amiben az ikrével volt, persze, sikertelenül.

Ezek az események a magányosság érzését hozhatják. Az is lehet, hogy azt veszi észre, az emberek kerülik Önt. Esetleg maga szabotál egy jól működő kapcsolatot. Jó példa erre az az eset is, amikor két ellentétes nemű ikersorsú összetalálkozik, és eleinte nagyon jól tudják pótolni egymás számára az ikret, akár évtizedekig is, aztán egyszer csak eljön az a pillanat, amikor már nem tudják tolerálni egymást, a trauma forgatókönyve szerint el kell válniuk.

A sötétség csapdája

A kétségbeesés érzése kapcsolódik ide. Az elveszett iker az anyaméhben láthatatlan, és észrevehetetlen volt. Ön is pont így érez. És akármennyire is próbál kitörni ebből a csapdából, mindig beleragad a saját maga által épített börtönbe. Ez pedig a valóságban úgy történik meg, hogy megpróbál két ember lenni egy bőrében.

A fájdalommal teli világ

Ha az Ön érzésvilága ilyen, akkor nagyon érzékennyé válhat mások érzéseire. Ez odáig is elmehet, hogy egyszerűen átveszi mások fájdalmát, és a sajátjaként kezeli azt. Azt gondolja, ez majd segít a másikon. Ez egy nagyon idő- és energiaigényes dolog, ezért az is hozzátartozik, hogy sokszor félre kell vonulni, hogy talpra állhasson mások bánataiból. Ekkor, ezekben az elszeparált pillanatokban a legerősebb a fájdalom. Képes lenne bármit megtenni másokért, de ha ők ezt nem viszonozzák, az nagy csalódás számára.

Hogyan lehet elhagyni ezeket a mély, magukba láncoló érzésvilágokat?

Az első lépés az, amikor ráébred, hogy volt ikre, és megteremti magában ezt a másik lényt. Nevet is ad neki.

A második lépés a megbocsátás. Méghozzá önmagának. Az összes ikersorsú hordozza magában a túlélő bűntudatát.

Lehet, hogy én öltem meg azt a másikat? Vagy miattam halt meg? Mindenesetre nem érdemlem meg az életet, csupán azért, mert neki nem jutott sok belőle. Akkor én miért éljek?”

Ezek a gondolatok mind tudatalattiak, és lehet, hogy úgy tartja, Önnek nincs is bűntudata az ikre halála miatt. De az igazság az, hogy ez a szégyenérzet az élete legkülönbözőbb területein felbukkanhat, csak éppen bújtatott utakon.

– Lehet, hogy nem mutatja meg az értékeit a világnak, vagy például nagy lendülettel kezd bele valamibe, amiből aztán hamar kijön a lelkesedése. Ezek mind önszabotáló mozzanatok, amelyek arról szólnak, hogyan tudja magát a legjobban megbüntetni amiatt, hogy köze volt az ikre halálához.

– Egy másik köpenybe bújtatott bűntudat lehet a mártírság, amikor mindent megtagad magától, hogy másoknak jó legyen.

– Ide tartozik az az eset is, amikor úgy érzi, valakit megbántott, és a bűntudat, a lelkiismeret-furdalás túl erős ahhoz képest, amit a másik ellen elkövetett. Mindig úgy érzi, meg kell magyaráznia a tetteit és azok következményeit.

A perfekcionozimus és a függőség is ebből fakadhat. A tökéletességre törekvés kapcsán megpróbálja elkerülni azt a rossz, bűntudatos érzést, ami valaminek az elhibázásából fakad. A függőségnél a függőség tárgyáról való lemondás kudarca generálja a bűntudatot. Egyik esetben sincs elég ereje ahhoz, hogy változtasson, és ez szégyenérzetet okoz, olyat, amit az ikrével kapcsolatban érez mélyen a lelkében.

A gyógyulás első lépése, ha felfedezi az életében ezeket a szituációkat, és ráébred, mik ezeknek a mozgatórugói.


A megbocsátás, avagy a bűntudat megszűnése a három típus szerint:

A sivárság állapota: elhagyatottság

A fájdalma a félresikerült kapcsolataiból táplálkozik. A kapcsolat bukását saját magának tulajdonítja. Ha Ön szabotálta a kapcsolatot, akkor bűntudata van miatta.

Az anyaméhben az iker elvesztése után már nem tudta újjáépíteni a kapcsolatot, viszont itt, az élők világában erre megvan a lehetőség! Ebben rejlik a gyógyulás: a második esélyben, a kapcsolatok újjáalakításában, a megbocsátásban és a bocsánatkérésben.

A gyógyulás lényege, hogy a partner ne az ikrét pótolja, hanem olyannak tudja őt látni, amilyen ő maga valójában!

Minden kapcsolatba csak 50%-ot lehet beleadni, és a másik 50% a másikon múlik. Ön csak a saját 50%-áért tud felelősséget vállalni.

Amint lélekben megtörtént a megbocsátás a félresikerült kapcsolatok terén, fontos, hogy tovább tudjon lépni.

A sötétség csapdája: maszk-hordás

Ebben az érzésvilágban kettő helyett próbál élni, ami azt jelenti, hogy folyamatosan maszkot hord. Azonosul a gyenge felével, ami az elveszített ikrét szimbolizálja. Az igazi énjében közben el van temetve mind az a potenciális erő, ami csak egy túlélőnek lehet! Ahhoz, hogy mindkét felét életben tudja tartani, nagy energiákra van szüksége, és talán valamennyire tudatában is van annak, hogy néha elengedi magát, és leesik a maszk, néha pedig eljátssza az énje másik felét, ami nem igazán önmaga. A bűntudat ekörül a színjátszás körül forog. Egyrészt amiatt, hogy nem magát adja, másrészt, hogy mások ne vegyék észre, hogy csak színlel.

A gyógyulás útja az, ha felfedezi, hogy nem Ön a felelős az ikre haláláért. Senki sem tehet róla, ez egyszerűen így történt. És nem kell életben tartania őt többé.

A fájdalommal teli világ: a segítségadás képtelensége

Ha a világot fájdalommal telinek éli meg, akkor egyszerűen nem tudja megbocsátani a világnak, hogy tele van fájdalommal. Azt, hogy érzékeny mások érzéseire, szégyenletes dolognak tarthatja.

A megoldás abban rejlik, ha vissza tudja adni az emberek érzéseit saját maguknak. Ha fel tudja ismerni, hogy azok nem a sajátjai. El kell fogadnia, hogy nem tudja megmenteni az egész világot, és meg kell tudnia bocsátania magának ezért. Meg kell tudnia bocsátania magának amiatt, hogy egyáltalán él.

Ezek az érzések gyakran magukkal hordozzák a dühöt. Dühös a világra, amiért olyan, amilyen, amiért képtelenség mindenkit meggyógyítani. A feladat az, hogy felismerje, a düh mögött annak a fájdalma lakozik, hogy elveszítette az ikertestvérét.

Ha az önmegbocsátás mindennapos tevékenységgé válik, a negatív érzések lassacskán átalakulnak pozitív, gyümölcsöző energiákká.


Az ezután következő lépés az, hogy elengedje az ikrét.

Amíg nem tudja elengedni az ikrét, és valóban azzá válni, ami, addig feldolgozatlan gyászban marad, és ez depressziót, poszttraumás stressz betegséget, valamint generalizált szorongást eredményezhet.

Fontos, hogy teret adjon a gyásznak, egy olyan teret, ahol teljes mértékben kifejeződhet, így nem kell bújtatott utakon megjelennie az életében. Például, lehet, hogy másokat, akiket még elvesztett az életében, képtelen elgyászolni, túlzott fájdalmat érez az elvesztésük kapcsán. Ilyenkor valószínű, hogy az első feloldatlan gyász munkálkodik a többi köntösében. Amint elgyászolta az ikrét, a többi elvesztett iránti gyász is enyhülhet.

A feldolgozatlan gyász jelei, ha sokat foglalkoztatja a halál kérdése, vagy állandóan kockáztatja az életét, vagy túlzottan belekapaszkodik a munkájába, vagy akár az evésbe, hogy életben tartsa magát, minél messzebb a halál gondolatától.

Az ikrünk elgyászolásában az a legnehezebb, hogy nincs kézzelfogható “maradványa”, például egy sírhelye. Ezért fontos, hogy megteremtsük számára a búcsú rituáléját.

Az elengedés rituáléja

Lényege, hogy el tudjon szeparálódni az elveszített ikrétől. Ha ez megtörténik, akkor azok az illúziók, amelyek abból táplálkoztak, hogy az elhalt ikre emléke a lelkében lebegett, eltűnnek, és a valóság, az igazság kerül a helyébe. Az igazság az, hogy valóban volt egy ikre, aki meghalt, és aki nem Ön. Az elengedéssel nem szűnik meg az iker emléke, sem a kapcsolat, sőt, még közelebb kerülnek egymáshoz, mint valaha. Jó kis paradoxon.

Az elengedéssel az emlékek szeparálódnak, így nyerhet teret a saját igazi énje.

A gyász rituáléját saját magának kell kitalálnia, az intuíciója segítségével. Hagyja, hogy jöjjenek az ötletek, mi esne jól, mi az, ami igazán Önből fakad! Fontos, hogy kivárja azt a pillanatot, amikor tényleg úgy érzi, hogy most jött el az ideje a rituálénak. A megjátszott elengedési szertartás nem vezet sehová.

A szertartáshoz jól jön egy szimbólum is, ami az ikre iránt táplált érzéseit szimbolizálja, és ami mindig Önnel tud lenni fizikálisan.

Az is hasznos tud lenni, ha talál egy társat, aki segít végigcsinálni a szertartást.

Találja meg a számára megfelelő helyet, és a legideálisabb módszert a szertartáshoz! Ez bármi lehet, csak engedje el a fantáziáját! Nyitott szívvel álljon a rituáléhoz, bármilyen érzés feljöhet, a hangos nevetésen keresztül, a zokogáson át, a táncolásig, bármi.

Akkor sincs baj, ha úgy érzi, a különböző rituálék távol állnak Öntől. A gyógyulás természetes úton is végbe mehet, csak fontos, hogy tudjon róla, és kövesse a saját állapotát.


Eljönni a sivárság földjéről: a barátok üdvözlése

Ez hosszú időt vehet igénybe, csak engedje meg magának, hogy a mély fájdalom, amit az ikre elvesztése okoz, kijöhessen apránként. Lehet, hogy jót tesz, ha ír egy levelet az ikrének az érzéseiről, amelyet később akár a rituálé alkalmával fel is használhat. Ahogy teret enged annak, hogy megismerje az ikrét, és a hozzá kapcsolódó érzéseit, lehet, hogy megváltoznak az élő kapcsolatai is, például véget tud vetni egy függőségi kapcsolatnak, vagy egyedül tud maradni egy ideig. Átértékelheti a kapcsolatait aszerint, melyik működőképes, és melyik vesz el több energiát, mint amennyit ad. Lehet, hogy a felesleges kötődések megszűnnek, és a helyükre új, gyümölcsözőbb kapcsolatok lépnek. És lehet, hogy felismeri, melyek azok a félresikerült kapcsolatai, amelyek iránt még feleslegesen reményt táplál, és amelyeket most már el tud engedni. Ha ezeket meg tudja élni, és teret tud engedni a gyászának, meg tud erősödni az egyedüllétben, és ez képessé teszi majd arra, hogy továbblépjen az életében.

Kilépés a sötétség csapdájából: “az légy, aki vagy”

A gyógyulás lényege, hogy tudatosítsa, Ön a túlélő iker, az erős, és nem kell hazugságokkal fent tartania magában a gyenge ikrét is, hanem a két pólust össze lehet hoznia magában, tudatosítva, hogy melyik Ön! Ebben a munkában nagyon tudnak segíteni a fizikális iker-szimbólumok, és az azokkal végzett rituálé.

Kilépés a fájdalommal teli világból: a fájdalom visszaadása

Az ikertől való elbúcsúzás segít abban, hogy visszaadhassa mások fájdalmát, és hogy ráébredjen, nem tudja megmenteni a világot. A rituálé egy része lehet abból fog állni, hogy szépen visszaadogatja ezeket az érzéseket a jogos tulajdonosuknak. Mondhat magában hozzá gyógyító mondatokat is, amelyek segítik ezt a projektet, pl.: “Ez idáig én hordoztam a fájdalmadat, mert azt hittem, ezzel tudok segíteni, de rájöttem, hogy mégsem. Most visszaadom neked, mert ez a tiéd, nekem ehhez semmi közöm.”

A belső változások legjobb mutatója, ha külső változások is bekövetkeznek, amelyek akármik lehetnek, például elkezd máshogy öltözködni, máshogy hordja a haját, új érdeklődési körökre tesz szert, a kapcsolatai más irányt vesznek. A múlt érzésvilágát elhagyja, és teret nyernek az igazi energiái.


A gyógyulás eredménye, hogy felszabadulnak a valós energiái

Minden használhatatlannak tűnő energia mögött ott rejtőzik a valós energia. Lehet, hogy például az egyedüllét nem a sivárságot jelenti, hanem azt, hogy önállóságot tanul.

Minden állapotnak két oldala van, ha ebből meg tudja találni a hasznosat, akkor az energiái nem fognak felemésztődni a negatív gondolatokban.

A sivárság vége…

… akkor jön el, amikor közelebb tudja engedni magához az embereket, és felfedezi, hogy senki sem tudja pótolni az ikrét. A hiányzó érzések darabkáit viszont megtalálhatja másokban, és az ez iránt érzett öröm kitöltheti az Önben lévő hiányokat.

Kimászás a csapdából

A legerősebb blokk, ha nem tudja kihasználni a valós energiát, és túl gyengének érzi magát ahhoz, hogy kimászhasson a csapdából. Megszokott útja lehetett, hogy amikor a valós energiát használta, belekeverte ezt a gyengeséget is. Ha emlékezteti magát, hogy Ön nem gyenge, a birtokában maradhat a valós ereje. Az emberekhez máshogy tud közelíteni, ráébred, hogy mindenki egyenlő.

A fájdalom visszaadása

Ha mindig is az volt a vágya, hogy meggyógyítsa a világot, ahhoz először önmagát kell meggyógyítania. Az eddig lehetetlennek tűnő dolgok most lehetségessé válnak, és ráébred, hogy ha másokkal meg tudja osztani az energiát, az mennyire gyümölcsöző tud lenni. Sokkal könnyedebben tudja kezelni a negatív érzéseit is, szabadabban tudja kifejezni önmagát. Rájön, hogy ami meghaladja a tudását, ahhoz segítséget lehet kérni másoktól. És ha tényleg az a missziója, hogy gyógyítson, meg fogja találni azt a réteget, akiket valóban érdemes gyógyítani, és akik képesek is meggyógyulni.

A gyógyulás mindenkinél egyedi, és mindenkinél más időt vesz igénybe. Lehet, hogy egyből sose tapasztalt erőt fedez fel magában, és az is lehet, hogy évek kellenek, mire teljesen gyógyultnak érzi magát.

Ne feledje, az útja sokféle lehet, ez csak egy mankó, ami segíthet, és talán talált benne hasznos információkat.

Bizonyára nagy lépcsőfok volt számodra a saját ikerállításod, amikor kiderült, vagy tudatosult benned, hogy Te is ikervesztett vagy.
Folyamatosan összeállhatott benned a kép arról, hogy mennyi mindent befolyásol nálad az ikersorsod, milyen szokásaid, viselkedésed, érzéseid kötődnek ehhez a veszteséghez.Talán ezzel együtt azt is tapasztalhattad, hogy az ikred elvesztésének fájdalma még mindig dolgozik benned, és némely esetben ez igencsak megnehezítheti mindennapjaidat.
Gyakran találkozom a praxisomban olyan kliensekkel, akiknek igényük van arra, hogy az ikerállításukat követően feldolgozzanak még érzéseket, amik velük maradtak az ikertestvérük elvesztése kapcsán. A sok megkeresés arra sarkallt, hogy ikersors csoportot indítsak, amelyre 2016. márciusában kerül sor.
A csoportot olyanok számára ajánlom, akik már tudnak róla, és családállítással állítottak is arra, hogy volt anyaméhen belül elveszített ikertestvérük, azonban küzdenek még olyan érzésekkel, amikkel szívesen foglalkoznának.
 
 Tudnivalók
csoportot megelőzően egy ingyenes személyes találkozás keretén belül beszélem meg a leendő tagokkal, kinek mi okoz nehézséget a saját ikersorsát illetően, és ehhez igazítom a témákat, érzéseket, amikkel foglalkozunk. Ezen a találkozáson lehet kipróbálni azt a módszert is, amellyel dolgozni fogunk.
A csoporton a fő eszköz a fókuszolás nevű módszer lesz. Ez egy módosult tudatállapottal dolgozó módszer, ami abból indul ki, hogy minden helyzetben, sőt, pillanatban érezni szoktunk valamit a testünkben, csak ez a legtöbbször nem tudatosul bennünk. Például, amikor vizsgázni megyünk, összeszorul a gyomrunk, és tudjuk, hogy nem attól van ez, hogy aznap nem reggeliztünk, hanem a vizsga miatt izgulunk. Ez az izgalomérzés pedig a testünkben, a gyomrunkban egy szorító érzetként fejeződik ki. A módszer segít tudatosabbá tenni, milyen szituációban milyen érzéseink vannak, és ha tudjuk, mikor mit érzünk, helyesen tudunk gondolkodni, és cselekedni az életünkben. Kapcsolatba kerülhetünk a saját érzéseinkkel, jobban önmagunk felé tudunk fordulni, és ez megkönnyíti érzelmeink feldolgozását.
A fókuszolás segítséget nyújthat nehéz érzések feldolgozásához, összefüggések megtalálásához, amelyekkel együtt könnyebbé válhat az ikersorssal való együttélés. Mindig is ikersorsú leszel, és életed végéig érhet olyan szituáció, ami emlékeztet Téged első nagy veszteségedre, de nem mindegy, hogy ez mennyire tesz padlóra, avagy mennyire tudsz tudatosabban hozzáállni érzéseidhez. A fókuszolás módszere ebben is segíthet.Ez egy remek lehetőség arra, hogy ikersorsúan is (duplán, triplán) kiválóan érezhesd magad a bőrödben! 
 
Technikai tudnivalók
A csoporttagok elköteleződési szándékkal heti rendszerességgel találkoznak 8 alkalmon keresztül, alkalmanként 3 óra időtartamban. Minden héten ugyanabban az időpontban lesz csoportalkalom, amelynek időpontját a csoporttagokkal egyeztetve tűzünk ki. A csoport minimum 4, maximum 10 fővel indul.
 
Összesen 48.000 Ft-ba kerül.

Tudtad-e?

December 21. az ikersorsúak világnapja

Ajánlott irodalom

Alfred Ramoda Austermann, Bettina Austermann (2008) Dráma az anyaméhben  – Az elveszített ikertestvér Hellinger Intézet, Budapest

Angster Mária, Dr. (2013) Ikertörténetek – Elveszett ikrek a családállításban és a pszichoterápiában Ursus Libris, Budapest

Domján Kata (2012) És én ezt eddig miért nem tudtam? László és Társa Bt., Budapest

Sas Viktória (2010) Az elveszített ikertestvér jelenségének vizsgálata a családállítás módszerén keresztül Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Szakdolgozat

További ikersors művek

Mint ahogy Alfred Ramoda Austermann és Bettina Austermann (2008) megemlítenek könyvük végén pár híres embert, költőket, írókat, zenészeket, akik szerintük ikersorsúak lehettek, úgy én is vettem a bátorságot, és összeállítottam egy listát a szerintem az iker-témához kapcsolódó híres embereket, műveket.

Nyitott szívvel várom a lista kiegészítését, akár cáfolatát!

 • Ikertündérek
 • Jancsi és Juliska
 • Lolka és Bolka
 • Michael Ende
 • Radnóti Miklós
 • Szabó Lőrinc
 • Reményik Sándor
 • A két Lotti
 • Vonnegut: Börleszk
 • J. D. Sallinger
 • Stan és Pan
 • A tökéletes trükk
 • Titanic
 • A nagy kékség
 • Alice Csodaországban
 • Mindhalálig
 • Tudatlan tündérek
 • Álmodozók
 • Utolsó tangó Párizsban
 • Twin Peaks
 • Tomas Alfredson: Engedj be!
 • Tim Burton: A halott menyasszony
 • Lars Von Triers: Melankólia
 • Wim Wenders: Berlin felett az ég
 • Falco (két ikertestvére halt meg születésénél)
 • Double
 • Pet Shop Boys
 • Tatu
 • HIM
 • Leonard Cohen
 • Michael Jackson
 • Pa-dö-dö
 • Vangelis
 • Pink
 • Martin Lee Gore (Depeche Mode)
 • Likó Marcell (Vad Fruttik)
 • Alison Goldfrapp
 • Sinéad O’Connor
 • Peter Gabriel
 • RadioHead
 • Kurt Cobain (Nirvana)
 • Heaven Strett Seven
 • Lamb
 • Moby
 • Placebo
 • Kevin’s telescope 
 • Katy Perry: I kissed a girl
 • Alice Cooper: Poison
 • Jon Secada: Just another day
 • Beyonce: If I were a boy
 • Genesis: Invisible touch
 • Cutting Crew: I just died in your arms tonight
 • Twin Peaks Soundtrack
 • Vincent Van Gogh
 • Frida Kahlo

Iker-lista

Az alábbiakban egy listát közlök, amelyben a saját, valamint más szakemberek megfigyelései alapján felsorolt lehetséges ikersorsú tünetek, szokások szerepelnek.

SZERETNÉM HANGSÚLYOZNI, HOGY A TÜNETEK NEM MINDENÁRON JELENTIK AZT, HOGY VALAKI IKERSORSÚ!!!
KÉREM A LISTÁT MEGFELELŐ HOZZÁÁLLÁSSAL KEZELNI!

 • érintés-problémák jellemzőek
 • szexuális problémák jellemzőek
 • promiszkuitás
 • homoszexualitás, biszexualitás
 • függőség (szer-, kapcsolat-)
 • düh kifejezésével kapcsolatos problémák jellemzőek
 • alacsony önbizalom
 • szorongás
 • intimitás-problémák jellemzőek
 • öngyilkosság
 • Althea Hayton szerint a borderline személyiségzavar is innen ered
 • depresszió (főleg az időszakos, általában köze van a születési dátumhoz, vagy az előtte levő 9 hónaphoz)
 • pánikbetegség
 • mindig meghagy a tányérján egy pár falatot vagy a poharában egy korty vizet
 • kettőt vagy hármat vásárol abból, amiből egy is elég lenne
 • elfelejti bezárni a lakásajtót, lekapcsolni a lámpát
 • teletömött táska, zseb
 • állandóan adni akar
 • a pénz könnyen jön, könnyen megy
 • idősebbek társasága fontos
 • ha megtetszik valaki, nagyon gyorsan érzi azt, hogy ő az igazi
 • elfogja a félelem, ha a párja nem mond el neki mindent
 • ha a párja nem ér haza a szokott időben, túlzott idegesség jellemző
 • osztozkodás ételeken, holmikon
 • összebújás
 • barangolás a világban, külföldre vágyás
 • extrém sportok
 • szeretetehiányérzet
 • privát szféra erőteljes védelme
 • lámpaláz
 • állandóan adni akar
 • az átlagnál nehezebben tűri a visszautasítást
 • mindig mindennek az okát kutatja
 • képzeletbeli barát
 • gyerekként vigasztalhatatlanul sír, ok nélkül
 • magány, akkor is, ha ott vannak mások
 • egyetlen, de nagyon szoros barátság
 • tornaórán mindig utolsónak választják a csapatba
 • gyakori beszélgetés önmagával a tükör előtt
 • nehezen engedi közel magához az embereket
 • mindig félbehagyja a dolgait
 • gyakori munkahely- illetve párkapcsolatváltás
 • barátság, illetve vonzalom homoszexuálisokkal
 • nehéz barátkozni
 • érzékenység
 • szeszélyesség
 • rengeteg tennivaló, amire nem elég a nap 24 órája
 • háziállat
 • alvási problémák, nehéz elaludni
 • kisebb testvérrel való nagyon szoros kapcsolat
 • olyan érzés, hogy nem tudja, hogy kicsoda
 • nagyon intenzív fantáziavilág, akár megküzdésre használja
 • viccelődés, humor fontos
 • hangulatember
 • szeret ötletelni, de a megvalósítást másra hagyná
 • vonzzák a hozzá hasonló emberek (gondolkodás, akár kinézet)
 • (s)ikertelenség 🙂
 • apróságokon fel tudja húzni magát
 • halk beszéd
 • áldozatszerep
 • másnak mutatja magát kifelé, mint amilyen valójában
 • ellenkező neműnek vágyódás
 • nők fiúsan öltözködnek, illetve gyanúsak a férfi metroszexuálisok is
 • vonzzák az ikrek, ikres dolgok
 • gyászolással kapcsolatos problémák, akár meghal valaki, akár véget ér egy fontos kapcsolat (túl erős reakció, vagy nincs érzelem)
 • szabotázs, önsorsrontás
 • név: két keresztneve van; olyan neve van, aminek van ellenkező párja is (Viktória-Viktor, Györgyi-György); (gyanús) becenév
 • a szülők ellenkező neműnek várják
 • vonzódás a yin-yang szimbólumhoz
 • vonzódás a művészetekhez
 • vonzódás a műszaki dolgokhoz
 • félelem a víztől (sötét víz, vagy valami megtámadja a vízben)leblokkolás, lefagyás
 • balkezesség (lehet, hogy átszoktatják kiskorában)
 • bizonyos képességek hiánya (pl. tájékozódás, számolás stb.)
 • dermoid ciszta vagy teratóma
 • vércsoport-kimerizmus (több vércsoport egyszerre a testben)
 • alacsony születési súly
 • koraszülöttség
 • Rh problémák (anya és gyerek Rh-ja ugyanolyan, mégis fertőzés történik)
 • a szülés nagyon elhúzódik
 • császármetszés
 • idős anya
 • anya dohányzott
 • édesanya derékbősége a terhesség első trimeszterében szokatlanul nagy
 • mesterséges megtermékenyítés
 • megtermékenyítést segítő gyógyszerek
 • a családban oldalágiak vagy felmenők között van iker (Ez a jellemző bizonyítottan tetten érhető ikersorsúak családjában)
 • betegség
 • fertőzés
 • vérzés
 • súlyos hányás
 • lelki trauma
 • baleset
 • magas láz

Sas Viktória © 2019. Minden jog fenntartva.